Indkaldelse til årsmøde

Den 3. maj kl. 19.00 er der årsmøde

Indkaldelse til årsmøde torsdag den 3. maj 2018

Det afholdes i konferencerummet i Enghøjhuset, Bødkerporten 6A - indgang via gården.

 

Kl. 19.00: Flemming Bagge-Nielsen fortæller om et langt liv i frivillighedens- og Kulturtogets tjeneste

Flemming Bagge-Nielsen er et kendt ansigt i Avedøre Stationsby. Han har været formand for Kulturtoget i årevis, ligesom han har været formand for Beboerklubben samt medlem af de fleste klubber i Stationsbyen - gennem tiden.
Flemming blev årets Kasket Karl ved Frivillig Fredag i år 2015.

Folk er velkomne til efterfølgende at blive til Kulturtogets årsmøde - se nedenstående dagsorden. Men det er ok at smutte efter oplægget.

Kl. 19.30: årsmøde i Kulturtoget

Dagsorden for Kulturtogrådets årsmøde

 1. Valg af dirigent og mødesekretær
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
 4. Konstatering af repræsentanternes stemmeret
 5. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsudvalgets beretning
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 7. Indkomne forslag. Forslag, der skal behandles på møderne, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse
 8. Valg af 1. medlem og suppleant fra Avedøre Boligselskab
 9. Valg af 1. medlem og suppleant fra de erhvervsdrivende, Sidevognsmedlemsgruppen
 10. Valg af medlemmer og suppleanter fra de offentlige institutioner
 11. Valg af medlemmer og suppleanter fra de frivillige togvogne. Såfremt der ikke er valgt et medlem fra de erhvervsdrivende eller Avedøre Boligselskab, vælges et medlem ekstra fra de frivillige for et år frem til næste årsmøde, således at forretningsudvalget altid består af 9 medlemmer
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

Indkaldelse årsmøde 03-05-2018 (pdf)